Тримата мъдреци

Име на ресурса

Тримата мъдреци

Автор:

Змей Горянин

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Димитров, Светлозар Акентиев;

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 2, 6-7

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Истинското име на авт. Светлозар Акентиев Димитров

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приятелство,
България,
разкази, битови,

Цитат

“Тримата мъдреци,” Дигитална платформа, достъпна от 20 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15513

Изходни формати