Хумор

Име на ресурса

Хумор

Автор:

Николов, Стефан

Подзаглавие:

[Анекдоти]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 11

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Какво да напиша за Патаран?
Съдържа: Да не се забравя. Хубава. Все едно

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Браниполе, с.,

Цитат

“Хумор,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15519

Изходни формати