Една сламка за хилядо жълтици

Име на ресурса

Една сламка за хилядо жълтици

Автор:

Ран Босилек

Подзаглавие:

Разказ

Авторска отговорност:

Негенцов, Генчо Станчев;

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 2, 6-7

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Продължението грешно отбелязано на с. 4. - Истинското име на авт. Генчо Станчев Негенцов

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
Бит,

Цитат

“Една сламка за хилядо жълтици,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15521

Изходни формати