Смъртта на една кокошка

Име на ресурса

Смъртта на една кокошка

Автор:

Грим, Вилхелм

Подзаглавие:

Приказка

Авторска отговорност:

Братя Грим;Грим, Якоб;

Година на издаване:

1910

Страница:

с. 156-159

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

кокошка,
Германия,

Цитат

“Смъртта на една кокошка,” Дигитална платформа, достъпна от 27 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15791

Изходни формати