Димо

Име на ресурса

Димо

Автор:

Христов, Кирил

Подзаглавие:

На ливадата : Стихотворение : Из сбирката “Самодивска китка”

Авторска отговорност:

Генчев, Кирил Христов;

Година на издаване:

1908

Страница:

с. 137

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Пълното име на авт. Кирил Христов Генчев

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Бит,

Цитат

“Димо,” Дигитална платформа, достъпна от 27 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15795

Изходни формати