Котак и птички

Име на ресурса

Котак и птички

Автор:

Елин Пелин

Подзаглавие:

Басня

Авторска отговорност:

Стоянов, Димитър Иванов;

Година на издаване:

1909

Страница:

с. 142

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Малки басни
Авторът установен по публ. в Събрани съчинения. Т. VIII. С. 1959. с. 272. - Истинското име на авт. Димитър Иванов Стоянов

Ключови думи, тематика и географски понятия:

басни,

Цитат

“Котак и птички,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15799

Изходни формати