Заведенiе за живопись

Име на ресурса

Заведенiе за живопись

Автор: Павлович, Николай Христакиев
Подзаглавни данни: Какъ да ся устрои в България и позивъ за поддържянiето му
Авторска отговорност: Н. П.
Издателство: В печатницата на Дунавската областъ;Русчюкъ
Година на издаване: 1867
Страници: 14 с.
Сигнатура: 378.9(497.2)/П13-Нз
Форматна сигнатура: 287509
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Художествени академии и училища-България-история
УДК: 378.975(497.2)(091)
Забележки: Кор. опис. - Пълното име на авт. Н. Павловичъ отбелязано на с. 14.

Цитат

“Заведенiе за живопись,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15834

Изходни формати