Начална грамматика за изучение на българский язык

Име на ресурса

Начална грамматика за изучение на българский язык

Автор: Радулов, Стойно Илиев; Говоров, К.
Подзаглавни данни: По К. Говорова : Кн. 1-2
Авторска отговорност: Наредил С. Радулов
Издателство: печатница на Централното Училище;Болград
Година на издаване: 1870-1871
Сигнатура: 808.67/Р18Сн
Форматна сигнатура: 247886
[Томове]
Кн. 1 Радулов, Стойно Илиев; Говоров, К. Начална грамматика за изучение на българский язык.-1870.-116, IVс.
Кн. 2 Радулов, Стойно Илиев; Говоров, К. Словосочинение.-1871.-II, 86 с.с.
Държател: 
Столична библиотека
Предметна рубрика:Български език-граматика
УДК: 808.67-5
Забележки: Кн. 1- 2 подв. заедно ; Подв. с Турция. Закони и др. п. Царски търговски законник. - Надпис на гърба на загл. с.: Из книги-те на : Константин Христов Николиев Самоковец. 1872, Марта 6-ый, София; Граматика на Аглика Хр. Nиколиева, Самоков 1882 год. Юний 4 йй

Цитат

“Начална грамматика за изучение на българский язык,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15837

Изходни формати