Христоития или Благонравие

Име на ресурса

Христоития или Благонравие

Автор: Визандиос, Андониос
Подзаглавни данни: Присовокупена с историите, на които са поменуват в нея за полза и употребление на болгарското юношество, и секиму, който люби да са ползува
Авторска отговорност: От елинският на славеноболгарският наш язик преведена от Райна Поповича из Жеравна, карловскаго елиногреческаго учителя ; А посвящена на господина г. Малки Волка чорбаджи К.Чаликоглу
Издателство: Писмени Крал. типограф. унгарск.;В Будиме
Година на издаване: 1837
Страници: 322, [4] c.
Сигнатура: 17/В58Ах
Форматна сигнатура: I64214
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Морал
УДК: 17
Забележки: Името на авт. е взето от кн. "Преводната проза от гръцки през Възраждането" на А. Алексиева. - Текст с църковнославянски шрифт.


Цитат

“Христоития или Благонравие,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15865

Изходни формати