Народне песме македонски бугара

Име на ресурса

Народне песме македонски бугара

Автор: Верковиh, Стефан Илиh
Подзаглавни данни: Кн. 1 -
Авторска отговорност: Скупио Стефан И. Верковиh
Издателство: Правителственом книгопечатньом;У Београду
Година на издаване: 1860
Сигнатура: 886.7/В49Сн
Форматна сигнатура: VI6357
[Томове]
Кн. 1 Верковиh, Стефан Илиh Женске песме.-1860.-[4], ХIХ, 374с.
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Народни песни, български-Македония
УДК: 886.7-192; 398.8(497.2)

Цитат

“Народне песме македонски бугара,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15868

Изходни формати