Чьрковно богословие или Обрядословие

Име на ресурса

Чьрковно богословие или Обрядословие

Автор: Йованович, Михайло; Поппетров, Зиновий, архимандрит; Наумов, Йордан Стоянов
Подзаглавни данни: Приспособено за учащите ся в духовните семинарии и за поучавание на народното ни священство
Авторска отговорност:Превели и издали Зиновий П. Петров и Йордан С. Наумов, ученици в Белградската духовна семинария
Издателство: в печатницата Н. Стефановича и съдр.;В Белград
Година на издаване: 1872
Страници: VIII, [2], 283, [5] с.
Сигнатура: 257/Й76Мч
Форматна сигнатура: 189973
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Богословие, практическо-учебни помагала; Християнска практика
УДК: 257(075)
Забележки: Името на авт. е взето от "Каталог книга на jезицима jугословенских народа 1519-1867", N 997.

Цитат

“Чьрковно богословие или Обрядословие,” Дигитална платформа, достъпна от 23 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15870

Изходни формати