Юбилеен сборник по случай петдесетгодишнината на българската журналистика и чествованието паметта на основателя й Константин Фотинов

Име на ресурса

Юбилеен сборник по случай петдесетгодишнината на българската журналистика и чествованието паметта на основателя й Константин Фотинов

Автор: Бобчев, Стефан Савов
Издателство: печатница Вълков;София
Година на издаване: 1894
Страници: 21, 118, 98
Сигнатура: 07(497.2)/Ю12
Форматна сигнатура: V3723
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Журналистика, българска-история-дейци
УДК: 07(497.2)(092)(063); 92 Фотинов, Константин Г.
Забележки: Кн. съдържа и : Преглед на българский периодичен печат : 1844-1894 г. / С. С. Бобчевл Пловдив, 1894 ; Литературен отдел.

Цитат

“Юбилеен сборник по случай петдесетгодишнината на българската журналистика и чествованието паметта на основателя й Константин Фотинов,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15880

Изходни формати