Исторически паметници по времето на Заверата

Име на ресурса

Исторически паметници по времето на Заверата

Издателство: Българско книжовно дружество;Средец
Година на издаване: 1884
Страници: 40
Сигнатура: 949.72.04/И-95
Форматна сигнатура: V3520
Серия: Българска библиотека
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Велчова завера, 1835 г.
УДК: 949.72.041(093)
Сбирка „Константин Стоилов”


Цитат

“Исторически паметници по времето на Заверата,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15887

Изходни формати