Съставянието на Българското дружество от Червений кръст и деятелността му в последната Сръбско-българска война

Име на ресурса

Съставянието на Българското дружество от Червений кръст и деятелността му в последната Сръбско-българска война

Издателство: книгопечатница Янко С. Ковачев;София
Година на издаване:1887
Страници: 84
Сигнатура: 614(497.2)/С97
Форматна сигнатура: II25887
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Червен кръст-България-история; Сръбско-българска война, 1885 г.-участие на Червения кръст-история
УДК: 614.88(497.2)(091); 949.72.05
Забележки: Кор. опис.
Сбирка „Константин Стоилов”

Цитат

“Съставянието на Българското дружество от Червений кръст и деятелността му в последната Сръбско-българска война,” Дигитална платформа, достъпна от 4 октомври 2023 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15893

Изходни формати

Social Bookmarking