Златна книга на дарителите за народна просвета

Име на ресурса

Златна книга на дарителите за народна просвета

Подзаглавни данни: Кн. 1-2
Издателство: Министерство на народното просвещение;София
Година на издаване: 1907-1923
Сигнатура: 061(497.2)/З-73
Форматна сигнатура: V390
[Томове]
Кн. 1 Велев, Сава Сава Велев.-1907.-Х, 477 с.с.
Кн. 2 Пашев, Ганчо Стефанов Г. Ст. Пашев.-1923.-[2], 583с.
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Дарители-България; Дарителство-България
УДК: 061.75(497.2)(092); 92(497.2)

Цитат

“Златна книга на дарителите за народна просвета,” Дигитална платформа, достъпна от 4 октомври 2023 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15907

Изходни формати

Social Bookmarking