Слава на българския дух!

Име на ресурса

Слава на българския дух!

Автор: Бобчев, Илия Савов
Подзаглавни данни: По случай празника на бълг. книга
Авторска отговорност: Илия С. Бобчев
Издателство: Б. изд.;София
Година на издаване: 1933
Страници: 16
Сигнатура: 886.7/Б53Ис
Форматна сигнатура:185843
Държател: Столична библиотека
УДК: 886.7-1
Забележки: Екз. 9244/2014 с автогр. на авт.: На г. Петко Тихолов за добър спомен София 16/III.934 Илия Боб. - Екз.10788/1990РЦ с автогр. на авт.: На моя приятел по наследство г. Велко Табурнов за спомен Илия Боб

Цитат

“Слава на българския дух!,” Дигитална платформа, достъпна от 4 октомври 2023 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15911

Изходни формати

Social Bookmarking