Портрети и кратки биографически сведения за загиналите български офицери и портупей-юнкери в войната със Сърбия през 1885 год.

Име на ресурса

Портрети и кратки биографически сведения за загиналите български офицери и портупей-юнкери в войната със Сърбия през 1885 год.

Автор: Мамарчев, Димитър
Авторска отговорност:Димитър Мамарчев
Издателство: книжарница на Ив. Б. Касъров;София
Година на издаване: 1890
Страници: VII, 135 с., 17 л.
Сигнатура: 355.48(497.2)/М23-Дп
Форматна сигнатура: 186814
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Военна история-България; Офицери, български-биографии
УДК: 355.48(497.2)(092); 949.72.051.2(092); 92(497.2)
Забележки: Подв. със За старите времена : Разказ на една баба / Моско Москов. На разсъмнуване / Зигмунд Милковски. Истинский разказ за живота на един затворник. - В кн. авт. даден с инициал Д.


Цитат

“Портрети и кратки биографически сведения за загиналите български офицери и портупей-юнкери в войната със Сърбия през 1885 год.,” Дигитална платформа, достъпна от 4 октомври 2023 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15913

Изходни формати

Social Bookmarking