Турските документи на Рилския монастир

Име на ресурса

Турските документи на Рилския монастир

Автор: Ихчиев, Диаманди Андреев
Авторска отговорност: Прев. и наредил Д. Ихчиев
Издателство: Издателство Рилски манастир
Година на издаване: 1910
Страници: IV, 819
Сигнатура: 949.72.033/И97Дт
Форматна сигнатура: 271260
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: България-история-турско владичество-извори; Рилски манастир-история
УДК: 949.72.033(093); 271(497.2)(091)

Цитат

“Турските документи на Рилския монастир,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15918

Изходни формати