Книгоиздаване в София

Име на ресурса

Книгоиздаване в София

Държател: Столична библиотека
Фонд: Книжовно наследство
Език: български
Географски понятия: София

Файлове

Tablo_3_2.jpg

Колекция

Цитат

“Книгоиздаване в София,” Дигитална платформа, достъпна от 27 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16415

Изходни формати