Освобождението през погледа на съвременниците

Име на ресурса

Освобождението през погледа на съвременниците

Държател: Столична библиотека
Фонд: Книжовно наследство
Тематика: Руско-турска освободителна война
Съдържание: Изложбата е посветена на националния празник на Република България и на 140-та годишнина от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. В изложените книги от фонда на библиотеката са поместени спомени, очерци, репортажи от войната. Събитията са представени от участници в боевете – руси и българи. Репортажите на чужди военни кореспонденти и дипломатически доклади допълват картината на историческите събития преди и по време на войната. Текстовете разкриват преживявания, мнения, оценки на хора различни по народност, вероизповедания, социална принадлежност.

1 - 7 март 2018 г.
Мраморното фоайе, партер

Колекция

Цитат

“Освобождението през погледа на съвременниците,” Дигитална платформа, достъпна от 27 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16417

Изходни формати