Кози пасат в гората. Познайте къде е козарчето?

Име на ресурса

Кози пасат в гората. Познайте къде е козарчето?

Подзаглавие:

Скрита картина

Година на издаване:

1926-1927

Брой/кн.

1

Страница:

с. 24

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Весели странички

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Логически игри - Скрита картинка,

Цитат

“Кози пасат в гората. Познайте къде е козарчето?,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16811

Изходни формати