Детето се възпитава и обучава...

Име на ресурса

Детето се възпитава и обучава...

Автор:

Фрьобел, Фридрих

Подзаглавие:

[Сентенция]

Авторска отговорност:

Фребел;

Година на издаване:

1925-1926

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

сентенции,

Цитат

“Детето се възпитава и обучава...,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16816

Изходни формати