Повече Детски Градини в България

Име на ресурса

Повече Детски Градини в България

Автор:

Пелашева, Добра

Подзаглавие:

[Статия]

Година на издаване:

1925-1926

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Ползите за обществото от обхващане на децата в детски градини по модела на Фребел (Фридрих Фрьобел)

Ключови думи, тематика и географски понятия:

възпитание, предучилищно,

Цитат

“Повече Детски Градини в България,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16830

Изходни формати