Хорце

Име на ресурса

Хорце

Автор:

Генев, Димитър

Подзаглавие:

[Песен]

Авторска отговорност:

Снежин, Ярослав;текст Симеонов, Трифон Стоянов;

Година на издаване:

1926-1927

Брой/кн.

3

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Детски отдел
Трифон Стоянов Симеонов е истинкото име на Трайко Симеонов и Ярослав Снежин

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Песни, Деца,

Цитат

“Хорце,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16954

Изходни формати