Ръчната работа

Име на ресурса

Ръчната работа

Автор:

Златинчева, К

Подзаглавие:

[Статия]

Година на издаване:

1926-1927

Брой/кн.

5-6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Видовете игри според Фридрих Фрьобел. Ролята на ръчната работа като игра за развитие на детето. Отношението на децата, посещаващи занимални (детски училища) към рязане, лепене, шиене, сгъване и др

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Деца, ръчен труд,

Цитат

“Ръчната работа,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16974

Изходни формати