Вали, вали [ситен дъждец]!

Име на ресурса

Вали, вали [ситен дъждец]!

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1928

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Детски отдел

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Стихотворения за деца,

Цитат

“Вали, вали [ситен дъждец]!,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17028

Изходни формати