Към фигурите

Име на ресурса

Към фигурите

Автор:

Пелашева, Добра

Подзаглавие:

Камила : Две козлета

Година на издаване:

1928

Брой/кн.

3-4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Учителски отдел

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Деца, сръчни ръце,

Цитат

“Към фигурите,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17043

Изходни формати