Из “Майчиния дневник”

Име на ресурса

Из “Майчиния дневник”

Автор:

Станчинска, Е

Подзаглавие:

[Част от книга]

Година на издаване:

1928

Брой/кн.

5-6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Поместени са уводни думи от редакцията за книгата на Станчинска. Цитира се К. Н. Корнилов, писал предисловието към руското издание

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Русия,
Възпитание, Деца, педагогика,

Цитат

“Из “Майчиния дневник”,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17045

Изходни формати