Римушка-Игрушка

Име на ресурса

Римушка-Игрушка

Подзаглавие:

Тумба-лумба, татарче! Яхни конче-златарче...

Година на издаване:

1928

Брой/кн.

5-6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Детски отдел

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Римушки, Деца,

Цитат

“Римушка-Игрушка,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17053

Изходни формати