Чудната книга

Име на ресурса

Чудната книга

Подзаглавие:

Картина

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

1

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

композиция,
живопис,

Цитат

“Чудната книга,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17113

Изходни формати