Шарена книжка

Име на ресурса

Шарена книжка

Автор:

Стубел, Йордан

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

5

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

кос,
таралеж,
стихотворения за животни,

Цитат

“Шарена книжка,” Дигитална платформа, достъпна от 23 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17125

Изходни формати