Първата ми книга

Име на ресурса

Първата ми книга

Автор:

Кирилов, Иван

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

6

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Библия,

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги,
поучителни четива,

Цитат

“Първата ми книга,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17128

Изходни формати