Книгата

Име на ресурса

Книгата

Автор:

Костакев, Георги Христов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

2

Страница:

7

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги,
поучителни четива,

Цитат

“Книгата,” Дигитална платформа, достъпна от 23 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17130

Изходни формати