Една звездица в живота ми

Име на ресурса

Една звездица в живота ми

Автор:

Василев, Иван

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1939

Брой/кн.

4

Страница:

2-3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Робинзон Крузо,
Звездица, сп.,

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги, четене,

Цитат

“Една звездица в живота ми,” Дигитална платформа, достъпна от 23 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17147

Изходни формати