С книжката

Име на ресурса

С книжката

Автор:

Цанкова-Стоянова, Ст.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1939

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги, четене,

Цитат

“С книжката,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17154

Изходни формати