Умните зайчета

Име на ресурса

Умните зайчета

Автор:

Симеонов, Трайко

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1939

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Името на авт. е Трифон Стоянов Симеонов

Ключови думи, тематика и географски понятия:

заек,
стихотворения за животни,

Цитат

“Умните зайчета,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17156

Изходни формати