Първа обич към книгата

Име на ресурса

Първа обич към книгата

Автор:

Ран Босилек

Подзаглавие:

Статия

Година на издаване:

1940

Брой/кн.

5

Страница:

2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги, четене,

Цитат

“Първа обич към книгата,” Дигитална платформа, достъпна от 20 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17159

Изходни формати