Първата ни награда

Име на ресурса

Първата ни награда

Автор:

Влайков, Тодор Генчов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1940

Брой/кн.

5

Страница:

4-5

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Из книгата "Преживяното" от Т. Влайков
Преживяното,

Ключови думи, тематика и географски понятия:

книги, четене,

Цитат

“Първата ни награда,” Дигитална платформа, достъпна от 20 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17164

Изходни формати