Другарче

Име на ресурса

Другарче

Автор:

Цанкова-Стоянова, Ст.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

буквар,
училище,

Цитат

“Другарче,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17170

Изходни формати