Светите братя

Име на ресурса

Светите братя

Автор:

Райнов, Николай Иванов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

6

Страница:

Имена, за които става дума:

Кирил, славянски първоучител,
Методий, славянски първоучител,
Борис I,

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

исторически личности, български,

Цитат

“Светите братя,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17172

Изходни формати