Болната кукла

Име на ресурса

Болната кукла

Автор:

Михайлов, Панчо Атанасов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

кукла,
стихотворения за деца

Цитат

“Болната кукла,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17186

Изходни формати