Момчето на есента

Име на ресурса

Момчето на есента

Автор:

Карпаров, Александър Маринов

Подзаглавие:

Приказка

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки за царе

Цитат

“Момчето на есента,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17192

Изходни формати