Бабиното вретенце

Име на ресурса

Бабиното вретенце

Автор:

Стубел, Йордан

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца

Цитат

“Бабиното вретенце,” Дигитална платформа, достъпна от 18 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17195

Изходни формати