Забравени хора

Име на ресурса

Забравени хора

Автор:

Петканов, Константин Николов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

5

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, битови

Цитат

“Забравени хора,” Дигитална платформа, достъпна от 23 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17198

Изходни формати