Приказка

Име на ресурса

Приказка

Автор:

Грубешлиева, Мария Иванова

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Балина;

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца

Цитат

“Приказка,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17209

Изходни формати