Писмо до слънцето

Име на ресурса

Писмо до слънцето

Автор:

Пантелеев, Димитър

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

7-8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца

Цитат

“Писмо до слънцето,” Дигитална платформа, достъпна от 19 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17212

Изходни формати