Утро

Име на ресурса

Утро

Автор:

Павурджиев, Васил Димитров

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

7-8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца

Цитат

“Утро,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17220

Изходни формати