Магьосник

Име на ресурса

Магьосник

Автор:

Давас, Давид

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1931-1932

Брой/кн.

7-8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази за деца

Цитат

“Магьосник,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17224

Изходни формати