[Един кол е висок...]

Име на ресурса

[Един кол е висок...]

Подзаглавие:

[Логически игри]

Година на издаване:

1923

Брой/кн.

X

Страница:

с. 3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

'Игра и забава'' е безплатно приложение на сп. ''Детска почивка'', год. VIII, бр. 5

Ключови думи, тематика и географски понятия:

задачи,
логически игри,

Цитат

“[Един кол е висок...],” Дигитална платформа, достъпна от 14 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17795

Изходни формати