Как жабата стана управник на блатото

Име на ресурса

Как жабата стана управник на блатото

Автор:

Блау, П

Подзаглавие:

От П. Блау

Година на издаване:

1923

Брой/кн.

X

Страница:

с. 2-4

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази за земноводни,

Цитат

“Как жабата стана управник на блатото,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17797

Изходни формати